Bestyrelsen

Abf. Mejlborgs bestyrelse er sammensat af 5-7 medlemmer, 2 suppleanter og 1 formand.
Ved at ca. halvdelen af andelene er repræsenteret giver det en demokratisk tilgang og fordeling af bestyrelsesarbejdet. Erhvervsandelene kan ikke optages i bestyrelsen. 

Mødefrekvensen er pt. ca. 6-7 møder om året. På årshjulet kan dato på møderne ses. 
Ved konstitueringen vælges næstformand, kasserer og sekretær. Formanden er valgt på GF. 

Bestyrelsesmøderne er åbne. Alle andelshavere er velkomne til at deltage. Har man noget bestyrelsen skal drøfte, skal man sende sit indlæg til dagsordenen på forhånd.